Şemsettin Yılmaz
Yedi Çınar Okulları

MÜSİAD Haziran Ayı Sameks Verileri

Elazığ (Elazığ Bülten) - Elazığ Bülten İnternet Haberciliği | 28.06.2024 - 16:58, Güncelleme: 28.06.2024 - 17:01
 

MÜSİAD Haziran Ayı Sameks Verileri

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Haziran ayı SAMEKS verileri açıklandı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Başkanı Tekin Gürkan Mart Ayı SAMEKS Verilerini değerlendirdi.

Gürkan ; 2024 yılı Haziran ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 7,4 puan ivme kazanarak 55,1 değerine yükselmiş ve yeniden referans değerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 8,2 puan artış kaydederek 57,3 seviyesine yükselmiştir. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de önceki aya göre 8,7 puan hız kazanarak 54,0 seviyesinde gerçeklemiştir. Hizmet sektöründe girdi alımlarının hızlı bir şekilde artış kaydetmesine bağlı olarak iş hacmi genişlemiş ve istihdamda artış gözlenmiştir. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerin önceki aya göre belirgin bir şekilde artması, başta üretimde gözlenen genişleme olmak üzere, sektör genelindeki toparlanmanın belirleyicisi olmuştur. Söz konusu gelişmeler neticesinde 55,1 seviyesinde gerçekleşen SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki ay kaydedilen daralmanın ardından yeniden artış eğilimine geçmiş ve Haziran ayında ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmiştir. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2024 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 54,0 seviyesine yükselmiştir. Yeni siparişler alt endeksinin önceki aya göre 7,0 puan artarak 50,8 seviyesine yükselmesi, sektör genelinde yaşanan hızlanmanın belirleyici unsuru olmuştur. Bu gelişmeye bağlı olarak girdi alımları alt endeksi önceki aya göre 13,3 puan birden artarak 60,7 seviyesine yükselmiş; üretim alt endeksi de 9,7 puan artarak 53,7 seviyesine yükselmiş ve önceki aya göre genişlemeye işaret etmiştir. Önceki aya göre 8,1 puan artan nihai mal stoku alt endeksi de 53,6 seviyesine yükselmiş ve Haziran ayına ilişkin pozitif bir görüntü sunmuştur. Aylık bazda 10,1 puan artış kaydederek 57,2 puan seviyesinde gerçekleşen BASIN BÜLTENİ 2 tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi de firmaların mal ve hizmet tedarikinde olumu görünümün sürdüğüne işaret etmiştir. Bu dönemde önceki aya göre 8,2 puan artış kaydeden ve 55,2 puana yükselen istihdam alt endeksi de Haziran ayında sektör genelinde emek talebinin artış kaydettiğini göstermiştir. Böylece sektörde geçtiğimiz ay gözlenen daralmanın ardından, bu dönemde hız kazanana ve 54,0 puana yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, ekonomik aktiviteye yönelik canlı bir görünüm sunmuştur. Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2024 yılı Haziran ayında önceki aya göre 8,2 puan artarak 57,3 seviyesine yükselmiştir. Önceki aya göre 8,9 puan birden artarak belirgin bir toparlanma kaydeden girdi alımları alt endeksi, 71,6 puanla güçlü bir görünüm sergilemiştir. Buna bağlı olarak aylık bazda 6,8 puan artarak 51,7 puan seviyesine yükselen iş hacmi alt endeksi, sektör genelinde pozitif bir görüntü olduğuna işaret etmiştir. Mayıs ayında referans değerin altına gerileyerek negatif bir görüntü sunan nihai mal stoku ve tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksleri, bu dönemde yeniden artış eğilimine geçmiş ve sırasıyla 56,3 ve 55,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. 7,6 puan artarak 55,3 puan seviyesine yükselen istihdam alt endeksi de Haziran ayında sektör genelinde olumlu yönde seyreden bir diğer değişken olmuştur. Söz konusu gelişmeler neticesinde yeniden referans değer üzerine yükselen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 57,3 puanlık seviyesiyle Haziran ayına ilişkin pozitif bir görüntü arz etmiştir. YORUM: Geçtiğimiz ay referans değerin altına gerileyerek iktisadi faaliyette durgunluğa işaret eden SAMEKS, Haziran ayında yeniden ivme kazanmış ve piyasalara yönelik canlı bir görünüm sunmuştur. Söz konusu gelişmede 9 günlük Kurban Bayramı’yla artış kaydeden gıda, seyahat, tatil ve giyim gibi harcamalar etkili olmuştur. Böylece yılın ikinci çeyreğini 53,3 puan ortalamasıyla geride bırakan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ekonomide pozitif büyüme sürecinin sürdüğüne işaret etmiştir.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Haziran ayı SAMEKS verileri açıklandı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Başkanı Tekin Gürkan Mart Ayı SAMEKS Verilerini değerlendirdi.

Gürkan ; 2024 yılı Haziran ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış
SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 7,4 puan ivme kazanarak 55,1
değerine yükselmiş ve yeniden referans değerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu
dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 8,2 puan artış
kaydederek 57,3 seviyesine yükselmiştir. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de
önceki aya göre 8,7 puan hız kazanarak 54,0 seviyesinde gerçeklemiştir.
Hizmet sektöründe girdi alımlarının hızlı bir şekilde artış kaydetmesine bağlı
olarak iş hacmi genişlemiş ve istihdamda artış gözlenmiştir. Sanayi sektöründe
ise yeni siparişlerin önceki aya göre belirgin bir şekilde artması, başta üretimde
gözlenen genişleme olmak üzere, sektör genelindeki toparlanmanın
belirleyicisi olmuştur. Söz konusu gelişmeler neticesinde 55,1 seviyesinde
gerçekleşen SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki ay kaydedilen daralmanın
ardından yeniden artış eğilimine geçmiş ve Haziran ayında ekonomik
aktivitedeki canlılığa işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2024 yılı
Haziran ayında, bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 54,0 seviyesine yükselmiştir. Yeni
siparişler alt endeksinin önceki aya göre 7,0 puan artarak 50,8 seviyesine yükselmesi,
sektör genelinde yaşanan hızlanmanın belirleyici unsuru olmuştur. Bu gelişmeye bağlı
olarak girdi alımları alt endeksi önceki aya göre 13,3 puan birden artarak 60,7 seviyesine
yükselmiş; üretim alt endeksi de 9,7 puan artarak 53,7 seviyesine yükselmiş ve önceki aya
göre genişlemeye işaret etmiştir. Önceki aya göre 8,1 puan artan nihai mal stoku alt
endeksi de 53,6 seviyesine yükselmiş ve Haziran ayına ilişkin pozitif bir görüntü
sunmuştur. Aylık bazda 10,1 puan artış kaydederek 57,2 puan seviyesinde gerçekleşen
BASIN BÜLTENİ

2

tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi de firmaların mal ve hizmet tedarikinde olumu
görünümün sürdüğüne işaret etmiştir. Bu dönemde önceki aya göre 8,2 puan artış
kaydeden ve 55,2 puana yükselen istihdam alt endeksi de Haziran ayında sektör genelinde
emek talebinin artış kaydettiğini göstermiştir. Böylece sektörde geçtiğimiz ay gözlenen
daralmanın ardından, bu dönemde hız kazanana ve 54,0 puana yükselen mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, ekonomik aktiviteye yönelik
canlı bir görünüm sunmuştur.
Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2024 yılı
Haziran ayında önceki aya göre 8,2 puan artarak 57,3 seviyesine yükselmiştir. Önceki aya
göre 8,9 puan birden artarak belirgin bir toparlanma kaydeden girdi alımları alt endeksi,
71,6 puanla güçlü bir görünüm sergilemiştir. Buna bağlı olarak aylık bazda 6,8 puan
artarak 51,7 puan seviyesine yükselen iş hacmi alt endeksi, sektör genelinde pozitif bir
görüntü olduğuna işaret etmiştir. Mayıs ayında referans değerin altına gerileyerek negatif
bir görüntü sunan nihai mal stoku ve tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksleri, bu
dönemde yeniden artış eğilimine geçmiş ve sırasıyla 56,3 ve 55,1 seviyesinde
gerçekleşmiştir. 7,6 puan artarak 55,3 puan seviyesine yükselen istihdam alt endeksi de
Haziran ayında sektör genelinde olumlu yönde seyreden bir diğer değişken olmuştur. Söz
konusu gelişmeler neticesinde yeniden referans değer üzerine yükselen Hizmet Sektörü
SAMEKS Endeksi, 57,3 puanlık seviyesiyle Haziran ayına ilişkin pozitif bir görüntü arz
etmiştir.
YORUM: Geçtiğimiz ay referans değerin altına gerileyerek iktisadi faaliyette durgunluğa
işaret eden SAMEKS, Haziran ayında yeniden ivme kazanmış ve piyasalara yönelik canlı
bir görünüm sunmuştur. Söz konusu gelişmede 9 günlük Kurban Bayramı’yla artış
kaydeden gıda, seyahat, tatil ve giyim gibi harcamalar etkili olmuştur. Böylece yılın ikinci
çeyreğini 53,3 puan ortalamasıyla geride bırakan mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ekonomide pozitif büyüme sürecinin sürdüğüne
işaret etmiştir.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve elazigbulten.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.